Search by
Type of article
Classify
Post
Xây dựng thương hiệu là tạo ra giá trị kinh tế trong tương lai
Đó là nội dung chủ đạo tại hội thảo: “Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” do Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh ...
Đâu là nguyên nhân và giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho xuất khẩu
Ngày 20/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức “Diễn đàn ...
Áp lực của chế biến và xuất khẩu hàng hóa
Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đạt kim ngạch thấp bởi xuất khẩu thô vẫn chiếm phần lớn, công nghiệp chế biến nhỏ lẻ, chưa có thương hiệu trên trường ...
Thay đổi tư duy về xây dựng thương hiệu
Trong kỷ nguyên số, thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, điều này đòi hỏi các doanh ...
Giải pháp nâng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam
Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030, ngày 20/4, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức ...
Nâng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam
Ngày 20/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức “Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2017”.
Partners
Back To Top