<a href="/news/competitiveness-strategy" title="Competitiveness – Strategy" rel="dofollow">Competitiveness – Strategy</a>
The Industrial Revolution 4.0 is expected to open up many business ...
The Industrial Revolution 4.0 is expected to open up many business opportunities, especially in the context of deep economic integration. However, in the "flat world", if they lack global competitiveness advantages, Vietnamese enterprises will be hard to "survive", not yet to mention about development.In order to develop in deep economic ...
> View More

Cạnh tranh bắt đầu từ xây dựng thương hiệu
Cạnh tranh bắt đầu từ xây dựng thương hiệu
Để cạnh tranh được trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh trong nước cũng là cạnh tranh quốc tế, DN nhỏ và vừa (DNNVV) không thể thiếu công nghệ, thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực… nhưng một vấn đề cũng ...
Nhân tố nào làm nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp?
Nhân tố nào làm nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp?
Đó là vấn đề được trao đổi tại Hội thảo “Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công ...
Partners
Back To Top