<a href="/news/the-press-with-BCSI" title="The press with BCSI" rel="dofollow">The press with BCSI</a>
Experts believe that enterprises should concern implementing solutions for ...
On May 22nd in Hanoi, the Journal of Economics and Forecast under the sponsorship of the Ministry of Planning and Investment organized a conference "Enterprises implementing social security and green growth".The conference is a program responding to the implementation of Resolution No. 70 / NQ-CP dated November 1st 2012 on the Government's Action ...
> View More

Two-target arrow for enterprises
Two-target arrow for enterprises
Experts believe that enterprises should concern implementing solutions for social security and green growth is “a new playground”, searching for new business opportunities with profits as well as ...
Cơ hội cho thương hiệu xanh
Cơ hội cho thương hiệu xanh
Gần 80% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các thương hiệu có cam kết “xanh” và “sạch”. Thông tin này được nêu trong hội thảo “Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh” ...
Áp lực của chế biến và xuất khẩu hàng hóa
Áp lực của chế biến và xuất khẩu hàng hóa
Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đạt kim ngạch thấp bởi xuất khẩu thô vẫn chiếm phần lớn, công nghiệp chế biến nhỏ lẻ, chưa có thương hiệu trên trường quốc tế trong khi đó rào cản kỹ thuật tại các thị ...
Tăng trưởng xanh là xu hướng tất yếu
Tăng trưởng xanh là xu hướng tất yếu
Ngày 19/4,  Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức hội thảo “Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh”.
Partners
Back To Top