Search by
Type of article
Classify
Post
Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần liên kết để tăng cạnh tranh
Đó là nội dung chính được các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý đưa ra tại Hội thảo “Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Viện Nghiên ...
Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh
Ngày 19/4, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức hội thảo “Chiến lược ...
Dùng sản phẩm “chất lượng xanh” là lựa chọn của người tiêu dùng thông thái
Sáng 19/4, Hội thảo “Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh” do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Viện nghiên cứu chiến ...
Chiến lược cạnh tranh SMEs trong cách mạng công nghiệp lần IV
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ IV, khi thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học đang tiếp tục xích lại gần nhau hơn thì công nghệ và ...
Hội thảo "Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"
Hội thảo "Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhĐiều phối ...
Sản phẩm phái sinh phải hài hòa lợi ích nhiều bên
Đây là một trong những ý kiến quan trọng được đưa ra tại buổi hội thảo “Triển khai sản phẩm phái sinh ở Việt Nam: Những thách thức và chính sách” với ...
Sản phẩm phái sinh phải hài hòa lợi ích nhiều bên
Đây là một trong những ý kiến quan trọng được đưa ra tại buổi hội thảo “Triển khai sản phẩm phái sinh ở Việt Nam: Những thách thức và chính sách” với ...
Partners
Back To Top