Filter
Type of article
Classify
Post
Dùng sản phẩm “chất lượng xanh” là lựa chọn của người tiêu dùng thông thái
21/04/2017 09:31:00 - lam@hawking.edu.vn
Sáng 19/4, Hội thảo “Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh” do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Viện nghiên cứu chiến ...
Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh
20/04/2017 14:46:00 - lam@hawking.edu.vn
Ngày 19/4, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức hội thảo “Chiến lược ...
Hội thảo "Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"
17/01/2017 17:24:00 - lam@hawking.edu.vn
Hội thảo "Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhĐiều phối ...
Chiến lược cạnh tranh SMEs trong cách mạng công nghiệp lần IV
17/01/2017 15:04:00 - lam@hawking.edu.vn
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ IV, khi thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học đang tiếp tục xích lại gần nhau hơn thì công nghệ và ...
Chiến lược cạnh tranh SMEs trong cách mạng công nghiệp lần IV
17/01/2017 15:04:00 - lam@hawking.edu.vn
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ IV, khi thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học đang tiếp tục xích lại gần nhau hơn thì công nghệ và ...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần liên kết để tăng cạnh tranh
17/01/2017 09:55:00 - lam@hawking.edu.vn
Đó là nội dung chính được các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý đưa ra tại Hội thảo “Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Viện Nghiên ...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần liên kết để tăng cạnh tranh
17/01/2017 09:55:00 - lam@hawking.edu.vn
Đó là nội dung chính được các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý đưa ra tại Hội thảo “Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Viện Nghiên ...
Sản phẩm phái sinh phải hài hòa lợi ích nhiều bên
07/01/2017 12:19:00 - lam@hawking.edu.vn
Đây là một trong những ý kiến quan trọng được đưa ra tại buổi hội thảo “Triển khai sản phẩm phái sinh ở Việt Nam: Những thách thức và chính sách” với ...
Sản phẩm phái sinh phải hài hòa lợi ích nhiều bên
07/01/2017 12:19:00 - lam@hawking.edu.vn
Đây là một trong những ý kiến quan trọng được đưa ra tại buổi hội thảo “Triển khai sản phẩm phái sinh ở Việt Nam: Những thách thức và chính sách” với ...
Partners
Back To Top