Thông báo Hội thảo: "Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"

Thông báo Hội thảo: "Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam"

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang phải cạnh tranh trong điều kiện không cân sức. Không chỉ khó cạnh tranh, việc giữ và phát triển thương hiệu Việt trước sự xâm lấn, thôn tính của các Doanh nghiệp nước ngoài cũng đang là vấn đề sống còn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.


Tốc độ toàn cầu hoá của nền kinh tế và sự gia nhập thị trường của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đang tạo nên những áp lực cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Tình hình này buộc doanh nghiệp Việt Nam phải có những đối sách, những thay đổi cho phù hợp để sống còn và phát triển, đặc biệt là đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, khoảng 20% số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động có thể trụ được trong cạnh tranh, 60% đang phải cố gắng để tồn tại, 20% đã bị giải thể hoặc ngừng hoạt động.

Điều đó cho thấy, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đang phải cạnh tranh trong điều kiện không cân sức. Không chỉ khó cạnh tranh, việc giữ và phát triển thương hiệu Việt trước sự xâm lấn, thôn tính của các Doanh nghiệp nước ngoài cũng đang là vấn đề sống còn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Một trong những giải pháp hàng đầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là vấn đề chiến lược cạnh tranh.

* Nhằm tăng cường năng lực của chủ doanh nghiệp, giám đốc và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp về quản trị kinh doanh, quản trị chiến lược.

* Tạo động lực giúp doanh nghiệp chủ động và tích cực thực hiện liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt.

* Tạo điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

* Đưa ra các chiến lược, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công cuộc cạnh tranh.

Chính vì những lý do trên, Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và canh tranh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”

Thời gian: 13h30-17:00, Ngày 16/01/2017 

– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

– Kinh phí tham dự: Miễn phí

Liên hệ đăng ký tham dự : Ms Minh Phương
+ SĐT: 0945.301.570 + Email: phuonglm0807@gmail.com hoặc theo mẫu đăng ký trực tiếp tại đây

Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và canh tranh trân trọng kính mời quý Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, đến tham dự Hội thảo có nội dung rất thiết thực này.

 

Partners
Back To Top