Hội thảo quốc tế về đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017

Hội thảo quốc tế về đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017

Các chuyên gia, trí thức kiều bào và các nhà quản lý trong nước sẽ thảo luận về vai trò của đổi mới sáng tạo, đề xuất chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn chất xám của cộng đồng trong đổi mới sáng tạo... tại hội thảo diễn ra vào ngày 8-9/2.


 

Hội thảo quốc tế này được tổ chức tại TPHCM với chủ đề: "Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017".

Hội thảo do Ban Quản lý dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - FIRST” (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH&CN) phối hợp cùng Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tổ chức.

Đây là diễn đàn trao đổi thân mật giữa các chuyên gia trí thức kiều bào và các nhà quản lý, các chuyên gia trí thức trong nước về vai trò, khả năng đóng góp của đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đề xuất chủ trương, chính sách cụ thể cần được thực hiện nhằm thu hút rộng rãi, phát huy hiệu quả nguồn chất xám của cộng đồng trí thức kiều bào đối với sự nghiệp phát triển KH&CN nói riêng và sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước nói chung.

 

Năm 2016 cuộc gặp gỡ đã thu hút nhiều chuyên gia, trí thức là kiều bào cùng đóng góp về việc xây dựng chính sách thu hút chuyên gia giỏi về Việt Nam.

Năm 2016 cuộc gặp gỡ đã thu hút nhiều chuyên gia, trí thức là kiều bào cùng đóng góp về việc xây dựng chính sách thu hút chuyên gia giỏi về Việt Nam.


Theo Ban tổ chức, diễn đàn này sẽ đề cập đến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về NVNONN; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó đặc biệt chú trọng những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội cần huy động, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, trí thức NVNONN; thu hút, trọng dụng các chuyên gia, trí thức là NVNONN; kết nối cung - cầu công nghệ giữa trong nước và chuyên gia, trí thức NVNONN; xây dựng, phát triển mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới; tập hợp các đề xuất, giải pháp của các chuyên gia, trí thức NVNONN về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển đất nước. 

Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tập trung thảo luận những chủ đề lớn: Triển khai mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới - lộ trình và giải pháp; chính sách thu hút chuyên gia trí thức kiều bào tham gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Việt Nam; trào lưu khởi nghiệp của chuyên gia trí thức kiều bào và cựu du học sinh trẻ. 

Chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối các nhà khoa học, các trí thức NVNONN. Đây là cơ hội thuận lợi để các chuyên gia, trí thức kiều bào nắm bắt, cập nhật tình hình phát triển KH&CN của đất nước và nhận thức rõ hơn về những nhu cầu, “đặt hàng” cụ thể trong nước, từ đó thúc đẩy sự đóng góp, hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền của giữa chuyên gia, trí thức NVNONN đối với các đối tác trong nước. 

Những ý kiến chia sẻ, đóng góp, trao đổi tại đây là căn cứ để các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và phát huy sự đóng góp quý báu của các chuyên gia trí thức kiều bào cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

 

Dự án FIRST là Dự án về KH&CN đầu tiên của Bộ KH&CN do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam thông qua áp dụng thử nghiệm các chính sách nhằm huy động sức sáng tạo của cộng đồng các nhà khoa học và gắn kết nghiên cứu khoa học với thị trường.

 

Theo KH&PT 

Partners
Back To Top