Hội thảo "Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số"

Hội thảo "Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số"

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh

Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Internet Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam

Điều phối chương trình: Chuyên gia kinh tế - TS.Võ Chí Thành

Thời gian: 12/01/2017

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc tế


Thư viện ảnh khác
Support Online
Ms Minh Phương
+84.945301570
Partners
Back To Top